A g e n d a
24 janvier 2020, 19h00, Hôtel de Ville Schifflange
Assemblée générale ordinaire - Assemblée générale extraordinaire
13. Februar 2020, 18.30 Auer, Oekozenter Pafendall
Geoportail.lu, ee flotten Outil fir Vëlosfuerer
02. Mäerz - 09. Mäerz - 16. Mäerz 2020
Vëloreparatur-Atelier