Mam Vëlo a menger Gemeng - Séier, praktesch, gesond

E Seminaire vun der Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI), dem Klima-Bündnis Lëtzebuerg, an Zesummenaarbecht mam Mouvement Ecologique

 
 


Infrastrukture schafen a Loscht op Vëlofuere maachen
Monique Goldschmit, Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI) 

Wéi passt de Vëlo an de lëtzebuerger Stroosseraum?
David Tron, Cellule Mobilité Douce, MDDI


 

Best Practice-Beispiller aus lëtzebuerger Gemengen


•  Aktiv Mobilitéit Gemeng Suessem

•  Roeser - Tour du Duerf

•  Gemeng Dippech

•  Presentatioun Vëloskonzept Westen

•  Attert-Lycée Réiden (Film)


 

Vëlosparkplazen: wéi, wou a (fir)wat?
Philippe Herkrath, Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI)

 

Geséchert Vëlosparkplazen: Projet mBox fir d‘Gemengen
Joé Schmit, Verkéiersverbond

 


 

Annexes

•  LVI - Recommandations concernant les parkings pour vélos

•  LVI - Anleitung zur Ausarbeitung eines kommunalen Fahrradkonzeptes für den Alltagsverkehr

•  MDDI - Subside pour raccordement du réseau communal au réseau national
Zougangsplang / Plan d'accès :   Oekozenter PafendallView Larger Map


Zougangsplang / Plan d'accès :   Däichhal Ettelbruck


View Larger Map