Vendredi, 25.01.2019, 19:00
Assemblée générale
Oekozenter Pafendall, 6 rue Vauban, Luxembourg